Ośrodek Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego (OBP) jest samodzielną jednostką naukowo-badawczą na Wydziale Historycznym UW, realizującą badania w zakresie archeologii, antropologii fizycznej i etnohistorii Ameryk. OBP powstał na bazie Andyjskiej Misji Archeologicznej (AMA) utworzonej w 1988 roku na mocy rozporządzenia JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Głównymi obszarami zainteresowań OBP są region środkowoandyjski oraz mezoamerykański.

więcej >>

Konkurs

UWAGA! Konkurs na stanowisko doktoranta/stypendysty z przyczyn proceduralnych został odwołany.

 

"Museos y Momias" - Conferencia Internacional

Conferencia Internacional con Motivo del Vigésimo Aniversario de Colaboración Peruano – Polaca en el Proyecto Condesuyos.
14 – 15 de Noviembre de 2016

Conferencia-Museos-Momias

pdf  Museos y Momias - Conferencia Internacional >>

 

I Kongres Latynoamerykanistyczny im. Ignacego Domeyki

kongres

Odbywający się w dniach 26-27 listopada 2016 roku I Kongres Latynoamerykanistyczny im. Ignacego Domeyki stanowi wydarzenie inaugurujące cykliczne spotkania naukowe PTSL, których organizacja planowana jest co dwa lata w różnych ośrodkach latynoamerykanistycznych w Polsce.


Podstawowym celem cyklu konferencji będzie upowszechnianie bogatego dorobku naukowego polskich latynoamerykanistów reprezentujących aktualnie kilka pokoleń badaczy oraz integracja środowiska naukowego i promowanie współpracy między krajowymi ośrodkami latynoamerykanistycznymi.

pdfZAPROSZENIE >>