Home Projekty Subprojekt Maucallacta

Subprojekt Maucallacta

Stanowisko Maucallacta jest badane od roku 1997 przez zespół archeologów z Ośrodka Badań Prekolumbijskich UW biorących udział w Projekcie "Condesuyos". W roku 2006 rozpoczął działanie wydzielony pod-projekt "Maucallacta" koncentrujący się wyłącznie na badaniu tego stanowiska i działaniach konserwatorskich, prowadzących w zamierzeniu do udostępnienia tego ważnego ośrodka inkaskiego dla ruchu turystycznego.

W związku z tymi planami prace obecnie prowadzone w Maucallakcie składają się z kilku powiązanych ze sobą elementów. Główną ich częścią są oczywiście badania wykopaliskowe związane z rozpoznaniem pełnej struktury stanowiska, sposobu i chronologii jego funkcjonowania. Prowadimy jednak także zakrojone na szeroką skalę prace konserwatorsko- restauracyjne wybranych zespołów architektonicznych, mające za zadanie zabezpieczenie i wyeksponowanie wyników prac archeologicznych oraz prace związane z przystosowaniem stanowiska do ruchu turystycznego, które obejmują odpowiednie zabezpieczenie stanowiska, budowę parkingu z odpowiednią infrastrukturą, stworzenie ścieżek dla turystów z punktami informacyjnymi i wypoczynkowymi.

subproj2

Prowadzenie prac w tak szerokim zakresie jest możliwe dzięki zainteresowaniu i wsparciu finansowemu uzyskiwanemu od kilku różnych podmiotów. Do najważniejszych instytucji wspomagających nasze badania należy zaliczyć:

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, które w ramach Programu "Polska pomoc" dofinansowuje "Projekt prac związanych z udostępnieniem dla potrzeb turystyki stanowiska Maucallacta". Projekt ten (w roku 2007 - nr 877/2007) jest realizowany w ścisłej współpracy z Ambasadą Polską w Limie;

- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant badawczy nr N N109 0251 33);

- Municipalidad Distrital de Pampacolca (środki z budżetu dystryktu nr 217-2007 MDP);

- Ośrodek Badań Prekolumbijskich UW (środki własne oraz projekt specjalny PS-12).

Maucallacta [w jęz. keczua "stara osada"] - centrum ceremonialno-administracyjne położone powyżej współczesnej wsi San Antonio (dystrykt Pampacolca, prowincja Castilla, departament Arequipa). Znajduje się ono na wysokości 3.750 m n.p.m., na wypłaszczeniu ograniczonym od strony wschodniej głębokim na kilkaset metrów kanionem, a od strony zachodniej stromym zboczem wychodzącym na położony przeszło 4.000 m n.p.m. płaskowyż. Właściwa część kompleksu architektonicznego oznaczona jako Maucallacta 1 zajmuje przeszło 25 ha , z czego główna część zajmuje niewielkie wzniesienie poprzecinane tarasami, zabudowanymi konstrukcjami kamiennymi przeważnie na planie prostokątnym. Na stanowisku znajdują się pozostałości przeszło dwustu budynków, z czego duża część miała pierwotnie charakter monumentalny. Obiekty te, przystosowane do nieregularnego ukształtowania terenu oraz różnic wysokości, charakteryzują: duże rozmiary, prostokątny plan, rozplanowanie przestrzenne w zespoły skupione wokół placów (zwane kanchas - "zagrody"). Pod względem jakości budowy, mamy tu do czynienia z dużym zróżnicowaniem. Występują tu bowiem zarówno konstrukcje o cechach prowincjonalnej architektury inkaskiej, jak i pozostałości wysokiej klasy inkaskiej kamieniarki imperialnej. Najstaranniej wykonanymi partiami budowli są narożniki oraz otwory wejściowe (pierwotnie o trapezoidalnym kształcie), konstruowane z użyciem znacznie lepszego materiału kamiennego niż inne partie budynków (np. ich ściany na całej swojej długości).

mapa-mauca-1

subproj3

Wśród najciekawszych obiektów obecnych na stanowisku na szczególną uwagę zasługują dwie konstrukcje wyraźnie przedinkaskie. Pierwszą z nich jest górująca nad stanowiskiem platforma piramidalna o wymiarach podstawy 30 x 24 m. Została ona zbudowana na szczycie naturalnego wzniesienia, do którego dobudowano resztę konstrukcji, nadając całości kształt ściętej piramidy (co ciekawe, przypominający nieco kształt jednego ze stożków wulkanu Coropuna znajdującego się w tle!). W stosunku do najwyżej położonych części stanowiska piramida mierzy 6.25 m wysokości od strony południowej i 9.50 m od strony północnej.

subproj1

W północno-zachodniej części stanowiska znajduje się drugi obiekt o przedinkaskiej metryce. Jest to duża, sztucznie usypana platforma kamienno-ziemna o wymiarach ok. 160 m na 48 m , przylegająca dłuższym bokiem (od strony południowej) do wzgórza, na szczycie którego znajduje się wspomniana wyżej piramida. Od strony północnej powierzchnia platformy, na której zlokalizowano olbrzymi plac wykorzystywany do odprawiania ceremonii, znajduje się ok. 6 m powyżej naturalnym poziomem terenu. Przy północnej krawędzi platformy odsłonięto schody prowadzące z dołu do pozostałości budowli ceremonialnej która w czasach inkaskich została przebudowana w formę ushnu ("tron Inki", ołtarz, kamienne prostokątne podwyższenie służące do przeprowadzania uroczystości).

mapa-mauca-2

mapa-mauca-3