Home Projekty
Projekty

Proyecto Antaras nasquenses

Este proyecto es uno de los realizados por parte de los investigadores polacos dentro del cuadro de la colaboración de la Misión Arqueológica Andina con el „Proyecto Nasca” del Centro Italiano Studi e Ricerche Archeologiche Precolombiane, dirigido por el Profesor Doctor Giuseppe Orefici. El Proyecto „Antaras nasquenses” está a cargo de la Dra Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, integrante de la Misión y docente en el Instituto de Musicología de la Universidad de Varsovia.

Więcej…
 

Badania kultury Majów

 

W 1999 roku Andyjska Misja Archeologiczna miała okazję rozszerzyć swą działalność na stanowiska cywilizacji Majów dzięki nawiązaniu bliskiej i trwającej do dziś współpracy z Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) w Gwatemali i dyrekcji Projektu Triángulo. 

Obecnie pracownicy i współpracownicy OBP biorą udział w projektach na terenie Gwatemali (Uaxactun, Tz'ibatnah, Tak'alik Abaj), oraz Meksyku (Chinikiha, Uxul).

Więcej…
 

Projekt Tiwanaku-Kantatallita

We współpracy z Włoską Misją Archeologiczną kierowaną przez prof. dr. Giuseppe Orefici (CISRAP, Brescia) OBP UW rozpoczął w roku 2007 realizację projektu wykopaliskowego w świątyni Kantat Hallita zlokalizowanej na terenie jednego z najważniejszych stanowisk archeologicznych Ameryki Południowej - Tiahuanaco...

 

Projekt Antaras nasquenses (Nazkeńskie fletnie Pana)

Projekt realizowany w ramach współpracy pomiędzy OBP UW a Projektem Nasca Włoskiej Misji Archeologicznej kierowanej przez prof. dr. Giuseppe Orefici (CISRAP, Brescia). Kierownikiem Projektu "Nazkeńskie fletnie Pana (antaras)" jest dr Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, adiunkt w Instytucie Muzykologii UW, współpracowniczka OBP od momentu jego powstania. Opis projektu dostępny jest tylko w wersji hiszpańskiej.

Więcej…
 

Projekt Archeologiczny "Valle de Culebras"

Od 2002 roku OBP UW we współpracy z Pontyfikalnym Uniwersytetem Katolickim (PUCP) w Limie prowadzi na terenie Peru Projekt Archeologiczny Valle de Culebras. Realizowany jest on w jednej z ostatnich niezbadanych do tej pory dolin peruwiańskiego wybrzeża - dolinie rzeki Culebras, oddalonej ok. 300 km na północ od stolicy Peru, Limy. Ekipa specjalistów, kierowana przez Miłosza Giersza i Patrycję Prządkę z OBP UW oraz prof. dr. Krzysztofa Makowskiego z PUCP, odkryła i zbadała dotychczas ponad 100 nieznanych do tej pory stanowisk archeologicznych...Więcej >