Home Baza C14

Baza danych C14

Datowania radiowęglowe dla Boliwii, Ekwadoru i Peru
W internecie dostępny jest jedynie raport z bazy danych, przedstawiony w postaci szeregu tabel. Zawierają one tylko podstawowe informacje; szczegóły można znaleźć w książce Radiocarbon Database for Bolivia, Ecuador and Peru. Datowania można wyszukiwać według trzech kluczy: chronologicznego, geograficznego lub według oznaczenia laboratorium. Na stronie "Indeks (baza danych)" należy wybrać zakres chronologiczny i odpowiednią literę - wówczas pokaże się żądany fragment bazy danych.

Radiocarbon Database for Bolivia, Equador and Peru
Mariusz S. Ziółkowski, Mieczysław F. Pazdur, Andrzej Krzanowski, Adam Michczyński

- Przedmowa (English version)
- Indeks (baza danych) [NOWA WERSJA!]
- Errata

Internetowa wersja bazy zawiera ponad 2900 dat radiowęglowych i wciąż jest systematycznie uzupełniana o nowe dane i aktualizowana w przypadku pojawienia się błędów lub nieścisłości. Pierwsze 2672 datowania prezentowane są w kompletnej wersji w wersji książkowej bazy Radiocarbon Database for Bolivia, Ecuador and Peru. W publikacji tej większość dat podanych jest w dwóch formach:

*Niekalibrowanej (tzw. konwencjonalnej RCT),
*Skalibrowanej za pomocą krzywych kalibracyjnych Stuivera - Reimersa (1993) oraz specjalnych programów kalibrujących (opisanych poniżej przez A. Michczynskiego).

Przykład kompletnego rekordu daty radiowęglowej pokazany jest poniżej:


Gd-6213 2400±80 BP
68.3% cal BC 547-389 48.25%
cal BC 758-679 19.47%
95.4% cal BC 283-255 1.67%
cal BC 786-360 93.95%


Site Quemado QUE89
Sample EXP1Q11-CB-N4-3/89
Material wood (post) identified as huarango
Provenience excavation
Context of sample and description of site Huarango post associated with Early Nasca structures, depth 60 cm; hill S of Las Cañas.
Site location Nazca, Prov. Nazca, Dep. Ica, Peru. Lat. 14°49'S, Long. 75°05'W, altitude 415 m a.s.l.
Collected 1989 by Orefici G.
Project NASCA
Laboratory comment Treatment: acid, alkali, acid.
References OREFI92:238
W wersji internetowej prezentujemy infromacje skrócone, a daty w formie niekalibrowanej. Każda data opatrzona jest kodem i numerem laboratorium oraz nazwą stanowiska, z którego próbka pochodzi. Osoby szczególnie zainteresowane danym stanowiskiem, okresem lub kulturą proszone są o skontakotwanie się z autorami bazy (listownie lub pocztą elektroniczną) lub też z dystrybutorem książki.

Bibliografia:

* Mariusz S. Ziółkowski Some problems of the radiocarbon dating of the Central Andean Cultures
* Adam Michczyński Method of calibration

Polecane publikacje:

* Anna Adamska, Adam Michczynski Towards Radiocarbon Chronology of the Inca State
* Jorge Marcos, Adam Michczynski Good Dates and Bad Dates in Ecuador