Ośrodek Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego (OBP) jest samodzielną jednostką naukowo-badawczą na Wydziale Historycznym UW, realizującą badania w zakresie archeologii, antropologii fizycznej i etnohistorii Ameryk. OBP powstał na bazie Andyjskiej Misji Archeologicznej (AMA) utworzonej w 1988 roku na mocy rozporządzenia JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Głównymi obszarami zainteresowań OBP są region środkowoandyjski oraz mezoamerykański.

więcej >>

Miasto Majów... na plantacji trzciny cukrowej badają polscy archeolodzy

 PAP - Nauka w Polsce

 

Jedno z najstarszych miast Majów - mające kilka tysięcy lat - badają polscy archeolodzy w San Isidro Salwadorze w Ameryce Środkowej. Z badań wynika, że mogło tam być nawet 20 piramid, a nie kilka - jak dotychczas sądzono.


Czytaj więcej >> (www.naukawpolsce.pap.pl)

 

"Museos y Momias" - Conferencia Internacional

Conferencia Internacional con Motivo del Vigésimo Aniversario de Colaboración Peruano – Polaca en el Proyecto Condesuyos.
14 – 15 de Noviembre de 2016

Conferencia-Museos-Momias

pdf  Museos y Momias - Conferencia Internacional >>

 

I Kongres Latynoamerykanistyczny im. Ignacego Domeyki

kongres

Odbywający się w dniach 26-27 listopada 2016 roku I Kongres Latynoamerykanistyczny im. Ignacego Domeyki stanowi wydarzenie inaugurujące cykliczne spotkania naukowe PTSL, których organizacja planowana jest co dwa lata w różnych ośrodkach latynoamerykanistycznych w Polsce.


Podstawowym celem cyklu konferencji będzie upowszechnianie bogatego dorobku naukowego polskich latynoamerykanistów reprezentujących aktualnie kilka pokoleń badaczy oraz integracja środowiska naukowego i promowanie współpracy między krajowymi ośrodkami latynoamerykanistycznymi.

pdfZAPROSZENIE >>